Pomiń nawigację

Wzornictwo w MŚP

Cel finansowania:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

 • 16 kwietnia 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 7 maja 2024

  Start składania wniosków

 • 2 lipca 2024

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

3 000 000 PLN

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

MŚP

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Instruktaż wypełniania wniosku w GW do działania 1.4 Wzornictwo w MŚP, FEPW 2021-2027

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

3 000 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Możesz wypełnić wniosek o dofinansowanie w poniżej podanym terminie

Termin naboru

Start:

7.05.2024

Zakończenie:

2.07.2024

Dokumenty

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w naborze

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Starsze wersje dokumentów