Pomiń nawigację

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Wsparcie twojego biznesu w Polsce Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim i w części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie kontynuowała realizację konkursów i programów finansowanych z Funduszy Europejskich (FE) na rzecz innowacyjnej przedsiębiorczości dzięki nowej perspektywie finansowej FE na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w obszarze rozwoju innowacji i przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki. Program zakłada także wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie sieci transportowych.

O programie

Celem programu jest:

  • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej
  • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
  • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
  • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
  • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce

Jakie będą efekty FEPW

  • Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju.

Zobacz jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę Wschodnią!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - Otwórz się na nowe możliwości!

Znajdź dofinansowanie w Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Badania i inwestycje

Infrastruktura i turystyka

Na start

Wzornictwo i projektowanie

Dowiedz się więcej o FEPW

  • Równościowe zasady horyzontalne
    Sprawdź m.in. informacje o zasadach równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn. Dowiedz się jak zgłaszać podejrzenia naruszeń KPP i KPON

Polecane publikacje

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie