Pomiń nawigację

Komunikaty

06.10.2023

Zmiana dokumentacji Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Informujemy, że w dokumentacji Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wprowadzono zmiany.

Zmiany dotyczą Regulaminu Wyboru Projektów i polegają na wprowadzeniu zasady podpisywania umowy o dofinansowanie w Systemie informatycznym SL2021.

W zakładce „Dokumenty” została opublikowana zmieniona wersja ww. dokumentu.

Zmiany obowiązują od 6 października 2023 r.